Mgr. Zuzana Machalová

advokátní kancelář

Právní služby

Právní služby poskytuji fyzickým i právnickým osobám, spotřebitelům i podnikatelům, a to v jazyce českém, slovenském i anglickém.

V rámci své praxe se zaměřuji především na právo občanské, právo obchodní, rodinné právo, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek. Právní služby však poskytuji i v dalších oblastech práva, a to dle aktuálních potřeb a požadavků klientů.

O mě

Studium práva jsem absolvovala v letech 2008-2013 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Po ukončení studia jsem v letech 2013-2017 vykonávala koncipientskou praxi v advokátní kanceláři JUDr. Martina Pavelky, se kterým i nadále spolupracuji jako spolupracující advokát.

Od úspěšného složení advokátních zkoušek v roce 2017 vykonávám advokacii jako samostatný advokát.

Zuzana Machalová

Odměna za právní služby

Právní služby jsou poskytovány za odměnu.
Výše odměny je s klientem sjednávána dohodou, a to vždy v závislosti na časové náročnosti a složitosti řešeného případu, při současném zohlednění individuálních potřeb klienta.

Nejčastěji je odměna sjednávána jako odměna hodinová, kdy je celková výše odměny závislá na počtu hodin strávených advokátkou při poskytování právní služby.

Paušální odměna

S klienty, kteří mají zájem o dlouhodobější spolupráci, lze sjednat paušální měsíční odměnu za poskytování právních služeb za zvýhodněných podmínek.

Kontakt

Kalvodova 88/1, 602 00 Brno

+420 775 074 814

Mgr. Zuzana Machalová, advokátka, Kalvodova 88/1, 602 00 Brno,

IČO: 06179509, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 17553